Základná škola Gabčíkovo

O nás

Ped.zbor

Organizácia vyuč.

Kontakt

Sme i na Facebooku

*** Zápis do 1.ročníka - pozri aktuality  ***  Pomôžte našej škole poskytnutím 2 % z vašich daní za rok 2015. Podrobnosti a tlačivá sú v časti " Tlačivá,dokumenty  ***
  Aktuality

Naša škola bola postavená v roku 1985. Je to pomerne veľká budova s vlastnou jedálňou a telocvičňou. Využívajú ju nielen žiaci našej školy, ale aj miestne športové oddiely na tréningy a rekreačnú telesnú výchovu. V tejto budove je ešte učebňa pre technickú výchovu, učebňa pre Daltonské vyučovanie, klubovňa, školská kuchynka, administratívne a prevádzkové priestory,  oddelenie školského klubu a učebňa pre vyučovanie informatiky.
V areáli školy je malé asfaltové ihrisko pre vyučovanie telesnej výchovy v jarnom období. Veľkú časť areálu školy zaberá zelená oddychová zóna s množstvom okrasných a vzácnych kríkov a stromov, ktorá sa využíva aj na vyučovanie prírodopisu ako učebňa v prírode. Okolie školy skrášľujú okrasné stromy a kvetinové hriadky. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa pobytu školy v prírode, ktorá je organizovaná pre žiakov 1. - 5.ročníka. Pre žiakov 7.ročníka sa uskutočňuje lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz.


 

 Rodič.združenie
  Šk.rok 2015/16
  Zverejňovanie ZŠ
  Zverejňovanie ŠJ
 Tlačivá, dokumenty