Základná škola Gabčíkovo

O nás

Ped.zbor

Organizácia vyuč.

Kontakt

Sme i na Facebooku

Oznam! Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že od 31.1.2017(utorok) do 3.2.(piatok) sú vyhlásené chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 6.2.2017(pondelok). Vysvedčenie dostanú žiaci 6.2.2017(pondelok) na poslednej vyučovacej hodine.
  Aktuality

Naša škola bola postavená v roku 1985. Je to pomerne veľká budova s vlastnou jedálňou a telocvičňou. Využívajú ju nielen žiaci našej školy, ale aj miestne športové oddiely na tréningy a rekreačnú telesnú výchovu. V tejto budove je ešte učebňa pre technickú výchovu, učebňa pre Daltonské vyučovanie, klubovňa, školská kuchynka, administratívne a prevádzkové priestory,  oddelenie školského klubu a učebňa pre vyučovanie informatiky.
V areáli školy je malé asfaltové ihrisko pre vyučovanie telesnej výchovy v jarnom období. Veľkú časť areálu školy zaberá zelená oddychová zóna s množstvom okrasných a vzácnych kríkov a stromov, ktorá sa využíva aj na vyučovanie prírodopisu ako učebňa v prírode. Okolie školy skrášľujú okrasné stromy a kvetinové hriadky. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa pobytu školy v prírode, ktorá je organizovaná pre žiakov 1. - 5.ročníka. Pre žiakov 7.ročníka sa uskutočňuje lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz.


 

 Rodič.združenie
  Šk.rok 2015/16
  Zverejňovanie ZŠ
  Zverejňovanie ŠJ
 Tlačivá, dokumenty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Organizácia šk.roku 2016/17- pozri Tlačivá a dokumenty ***